Κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα: Αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο Αντ/γος Ιωάννης Καρατζιάς

Με σημερινή Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.A.), νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επελέγη ο Αντιστράτηγος (Π.Σ.) Ιωάννης Καρατζιάς.
Επίσης, το ΚΥ.Σ.Ε.Α. απένειμε στον Βασίλειο Παπαγεωργίου το βαθμό του Στρατηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και τον τίτλο του επίτιμου Αρχηγού του Σώματος.

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner