Το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης προτείνει δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων ρεπό και υποβολή αναφορών

Είναι πασιφανές ότι σε πολλές Υπηρεσίες της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης οφείλονται πολλές ημερήσιες αναπαύσεις – ρεπό, λόγω ελλείψεως προσωπικού, εξαιτίας αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και ενδεχομένως της μη χρηστής διοίκησης και της μη σωστής και ορθής κατανομής – διαχείρισης του προσωπικού.

Παρά τη σχετική διάταξη περί αυτοδίκαιης χρήσης δύο (2) ρεπό σε περίπτωση που έχει παρέλθει 15μερο συνεχόμενης παροχής εργασίας, χωρίς να χορηγηθεί δηλαδή κανένα ρεπό, από το έτος 2001 που ισχύει η διάταξη του Π.Δ. 394/2001, δυστυχώς λίγοι συνάδελφοι την έχουν χρησιμοποιήσει, ενώ βέβαια, πολλοί Διοικητές Υπηρεσιών χορηγούν ένα (1) ρεπό π.χ. ανά 10μερο ή 12μερο, προκειμένου να μην μπορεί το προσωπικό να κάνει χρήση της αυτοδίκαιης χρήσης των δύο (2) ρεπό.

Επειδή, παρά τις καταγγελίες και τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, παρά τις διαταγές του Α.Ε.Α. για τη χορήγηση των ρεπό μέσα σε εύλογη προθεσμία (η σχετική διαταγή του έτους 2010 ορίζει ότι υποχρεωτικα θα πρέπει το πολύ να οφείλονται μέχρι δύο (2) ρεπό και βέβαια ουδέποτε να μην ξεπερνάει κανένας Αστυνομικός το χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων χωρίς τη λήψη ρεπό), κάτι που είναι απαραίτητο για την ξεκούραση των αστυνομικών, τη μη σωματική και ψυχική καταπόνηση, τη μείωση των κινδύνων λόγω υπερεργασίας και την αύξηση της αποδοτικότητας. Όμως, δυστυχώς, μέχρι και σήμερα παρατηρούμε ότι σχεδόν σε πάρα πολλά από τα Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφάλειας, Τμήματα Τροχαίας καθώς και τις Διμοιρίες της ΥΑΤ και της ΥΜΕΤ, της Γενικης Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης τα οφειλόμενα ρεπό αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, γεγονός πολύ αρνητικό για τους συναδέλφους και για τις Υπηρεσίες τους, και φυσικά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η άσχημη κατάσταση.

Για όλα αυτά το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης προτείνει οι συνάδελφοι να υποβάλουν αίτησεις στις Υπηρεσίες τους, με τις οποίες να ζητούν τη χορήγηση βεβαίωσης με τον αριθμό των οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων και στη συνέχεια, μέσω Ενώσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Επιπλέον η υποβόλη αυτών των αναφορών – αιτήσεων θα αποτελέσει ακόμα περαιτέρω πίεση για τη χορήγηση των οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων από τη Διοίκηση.

Το κείμενο της αίτησης – αναφοράς, προς τις Υπηρεσίες, θα είναι το εξής:

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΊΤΗΣΗ
Του/της … (Βαθμός, ΑΓΜΣ ονοματεπώνυμο, Υπηρεσία)
«Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε υπηρεσιακή βεβαίωση βάσει του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των χρωστούμενων ημερήσιων αναπαύσεων που μου οφείλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 394/2001 και των σχετικών διαταγών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσω για δικαστική χρήση, επειδή έχω έννομο συμφέρον.
Παρακαλώ και για τις δικές σας περαιτέρω απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες για τη χορήγηση αυτών των οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων μου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις διαταγές της υπηρεσίας».

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

Θεσσαλονίκη 11 Οκτωβρίου 2017
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΚΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Read more http://www.ekathess.gr/2017/10/11/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84/

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner