Έρχονται 950 προσλήψεις συνοριακών φυλάκων

Επίσημος νόμος του κράτους είναι με προεδρικό διάταγμα της Προέδρου της Δημοκρατίας η αύξηση κατά 950 των θέσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου

Σύμφωνα με νέα απόφαση που φέρει την υπογραφή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ”οι οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), αυξάνονται κατά εννιακόσιες πενήντα (950)”.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (Στε) έδωσε με απόφασή του το «πράσινο φως» για την πρόσληψη 950 συνοριακών φυλάκων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η πλήρωση των 950 θέσεων είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ενίσχυσης της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά 27.823.000 ευρώ ετησίως.

Στο ΣτΕ είχε κατατεθεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προέβλεπε τη σύσταση των οργανικών θέσεων για την ενίσχυση των κρατικών αεροδρομίων, στην φύλαξη των κέντρων κράτησης αλλοδαπών και στη συνοριακή φύλαξη.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο