ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ: “Υπεράσπιση κεκτημένων – Διεκδίκηση σε θεσμικό, υπηρεσιακό και οικονομικό επίπεδο

Η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας την τελευταία διετία επιβάρυνε κατά πολύ το αστυνομικό έργο, χωρίς  μέχρι  τώρα  καμία  ανταπόδοση  από την πολιτεία στην συνεισφορά των συναδέλφων.

Παράλληλα οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν περιόρισαν τις δράσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, με επιπλέον τροχοπέδη τις κομματικές επιρροές σε αυτό.
Αναγκαία όσο ποτέ είναι η συσπείρωση όλων των συνδικαλιστικών δυνάμεων στον χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας και να ενταθεί η δράση τόσο για την υπεράσπιση των καλώς νοούμενων  κεκτημένων μας (όπως π.χ. το αμετάθετο) όσο και για την διεκδίκηση περαιτέρω ευεργετημάτων σε θεσμικό (πχ επίδομα επικινδυνότητας) και οικονομικό πεδίο (π.χ. πληρωμή υπερεργασίας στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, δικαιότερο μισθολόγιο) .
Ο αγώνας για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη μας ενώνει όλους ανεξάρτητα από βαθμούς, υπηρεσίες προέλευσης ή πολιτικά πιστεύω.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ – ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ΥΓ: Η οντολογική διαφορά της νεοϊδρυθείσας κίνησης μας από τις υπάρχουσες παρατάξεις – συνδυασμούς είναι ότι αυτές από την φύση τους περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση των “μελών” τους. Η παρουσία μας θα δώσει την δυνατότητα να ακουστούν θεσμικά  οι διαφορετικές φωνές που το εκλογικό σύστημα αποκλείει.