Είσαι εύσωμος; Κόβεσαι…

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν και διχάστηκε, έκρινε τελικά συνταγματική τη ρύθμιση που δεν επιτρέπει την είσοδο στις ΕΔ σε όσους εμφανίζουν «ελαφρά παχυσαρκία», καθώς κρίνονται «ικανοί δεύτερης κατηγορίας» (Ι2) και επομένως «ακατάλληλοι» προς κατάταξη.

Με οριακή πλειοψηφία (4-3 ψήφοι) το ΣτΕ δέχθηκε μάλιστα ότι το πρόβλημα της «ελαφράς παχυσαρκίας» μπορεί νομίμως να κρατήσει την πόρτα κλειστή, ακόμα και για την είσοδο υποψηφίου σε θέση ανθυπασπιστή γραμματέα του δικαστικού σώματος των ΕΔ, αν και η μειοψηφία αμφισβήτησε κατά πόσον απαιτείται και γι’ αυτήν τη θέση να καλύπτονται οι σωματικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές που προβλέπονται για την κατάταξη αξιωματικών και υπαξιωματικών απευθείας στα μόνιμα στελέχη.

Oι σχετικές προβλέψεις στον «Γενικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών» ορίζουν ως φυσιολογικό βάρος το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100 και ως «ελαφρά παχυσαρκία», που οδηγεί στην κατηγορία Ι2, «το βάρος 2/10 έως 3/10 πάνω από το φυσιολογικό».