17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : “Άγιοι Τρείς Παίδες εν Καμίνω” Προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος

17/12/2016 20:48

Από το 1981 έχουν καθιερωθεί ως Προστάτες Άγιοι του Πυροσβεστικού Σώματος οι Άγιοι τρεις Παίδες που βγήκαν άκαοι από το καμίνι της Βαβυλώνας.

Όλοι οι πυροσβέστες στις 17 Δεκεμβρίου γιορτάζουν την ημέρα αυτή, επικαλούμενοι τις πρεβείες των Αγίων Τριών Παίδων για να τους σκεπάζουν στο δύσκολο έργο τους.

Στα Κύθηρα όλοι γνωρίζουμε τις άξιες υπηρεσίες και τις επίπονες συνεχείς προσπάθειες του τοπικού κλιμακίου της Π.Υ., οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν στεφθεί από συνεχείς επιτυχείς απολήξεις των προσπαθειών των αξιωματικών και ανδρών της υπηρεσίας.
Πλην όμως όπως πληροφορούμεθα υπάρχει μία συνεχής αιμοραγία με μεταθέσεις και αποσπάσεις μονίμου προσωπικού έτσι ώστε να αρχίσει να υπάρχει λειψανδρία στο κλιμάκιο. Και να υπάρχει λειψανδρία σε μια περιοχή με φοβερή λειψυδρία, ελάσσονα ακτοπλοϊκή συγκοινωνία-επικοινωνία, και μικρό αριθμό κατοίκων, πιστεύουμε ότι δεν είναι και το συνεπέστερο που θα έπρεπε να είχε προβεί η κεντρική διοίκηση της υπηρεσίας.
Εκτός αυτού όπως επίσης πληροφορούμεθα και οι λιγοστοί εναπομείναντες άνδρες που με μεγάλη προσπάθεια διεκπεραιώνουν τα αναγκαία καθήκοντα στερούνται του βασικού αγαθού της θέρμανσης κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου επειδή η υπηρεσία δεν διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, εδώ και 2 χρόνια.
Είναι πολύ πιθανόν να πλανάται στην σκέψη κάποιων καθήμενων πίσω από κάποιο άνετο γραφείο μέσα στην θαλπωρή τους, ότι λόγω επαγγέλματος οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος δεν χρειάζονται θέρμανση διότι έχουν μαζέψει αρκετή, καταπολεμώντας φωτιές και προτάσσοντας τα σώματα τους. Και έτσι δεν χρειάζονται περισσότερη θερμότητα η θερμό περιβάλλον. Καλό όμως θα ήταν να το σκεφθούν καλύτερα διότι «ξυλιασμένοι πυροσβέστες» δεν ενδείκνυνται για «κατασβέσεις», έστω και εάν αυτές επικρατούν σε κάποια κατα-καμμένα μυαλά.

Άγιοι Τρείς Παίδες εν Καμίνω – Προστάτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  

« Προστάται θερμοί, πυροσβεστών υπάρχοντες, ω Παίδες Θεού και θείοι αντιλήπτορες, πυροσβεστών επαρήγεις αεί τω σώματι, και δύναμιν και θάρρος αεί τούτοις παρέχεις, ορμωσι πρός τήν σβέσιν πυρκαϊών, μη ελλείπητε Άγιοι ότι υμάς αντιλήπτηρας και θερμούς, εν παντί έχομεν φύλακας. »

Εγγραφή στις αναθεωρήσεις και τα σχόλια του άρθρου
( 0 Εγγεγραμμένοι )
X

Εγγραφή στις αναθεωρήσεις και τα σχόλια του άρθρου

E-mail : *