Φρουρά Α.Μ.Α. – Φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α.

Κύριε Υπουργέ,

      Κύριε Υφυπουργέ,

      Κύριε Αρχηγέ,

Με το υπ’ αριθ. 305/10 από 27/10/2020 έγγραφό μας επαναφέραμε ένα ζήτημα το οποίο έχουμε πολλάκις θέσει υπ’ όψη των αρμοδίων, δίχως μέχρι σήμερα να λάβουμε ουδεμία απάντηση και αφορά τις Φρουρές Α.Μ.Α. και Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α., αφού οι υπηρετούντες συνάδελφοι  που οργανικά ανήκουν σε αυτές, δεν δύνανται να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία (οι Φρουρές υπάγονται Διοικητικά σε Επιτελεία), καίτοι εκτίθενται καθημερινά στους παντοειδείς κινδύνους.

Επειδή «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια», επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα από πλευράς σας όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να δύνανται οι υπηρετούντες αστυνομικοί των  Φρουρών Α.Μ.Α. και Δ.Ε.Λ. να αναγνωρίσουν, με αναδρομική ισχύ, τη μάχιμη πενταετία.

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος