Πολίτης ευχαριστεί δημοσίως το Α.Τ. Ακράτας

άσκοπες μετακινήσεις

Διαβάστε την επιστολή που μας έστειλε νωρίτερα:

“Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως το Α.Τ. Ακράτας για την βοήθεια και τον χρόνο που αφιέρωσε για να διασταυρώσει τους Κ.Α.Δ. της επιχείρησης μου και την λειτουργία της.”