Η επόμενη ημέρα στην ΕΛ.ΑΣ.: Τα βήματα για την αποκατάσταση της κανονικότητας

Έχουμε αναφερθεί πολλάκις στις ”θεσμικές εκτροπές” του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (προληπτικές προσαγωγές, αδικαιολόγητη χρήση βίας κατά ευπαθών ομάδων, ανοχή μπαχαλάκηδων, ιδεοληπτικές εμμονές, αντισυνταγματικές και φωτογραφικές ρυθμίσεις, έκτακτες διαδικασίες και κρίσεις κ.ο.κ). Ο θεσμικός κατήφορος συνεχίζεται. Προεδρικά Διατάγματα της τελευταίας στιγμής περιέχουν διατάξεις που κρίνονται αντισυνταγματικές. Η ηρεμία, ομοψυχία και το ηθικό του προσωπικού, που αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό ”όπλο”, έχει πληγεί βάναυσα. Οι έκτακτες αποστρατείες Νοεμβρίου δημιούργησαν τεράστιο νομικό, αλλά και ηθικό ζήτημα. Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια δικαίου. Θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τα βήματα, που το ισχύον πλαίσιο επιτρέπει και επιβάλλει. Τονίζουμε εκ προοιμίου, ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, αλλά οι θεσμοί και η νομιμότητα των διαδικασιών. Αυτά είναι τα εξής:

Πρώτο βήμα: Επιλογή νέου Αρχηγού. Αποτελεί conditio sine gua non για να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Την αποκατάσταση της κανονικότητας δεν μπορεί να επιφέρει, όποιος συμμετείχε στη δημιουργία του προβλήματος, Προκρίνεται μία ήπια διάδοχη κατάσταση, που στην ουσία αποτελεί αναπλήρωση. Να ανατεθούν δηλαδή καθήκοντα Αρχηγού στον Υπαρχηγό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκλειστεί η διαδικασία ανάκλησης από την εφεδρεία, στην οποία δεν εντάσσεται η διοικητική αποκατάσταση στο πλαίσιο ενδικοφανούς προσφυγής ουσίας.

Δεύτερο βήμα: Άμεση συγκρότηση και σύγκληση των Συμβουλίων Κρίσεων για την επανάκριση-εκδίκαση των προσφυγών κατά των έκτακτων κρίσεων του Νοεμβρίου. Οι προσφυγές γίνονται δεκτές πρωτίστως για τυπικούς λόγους, αφού οι έκτακτες κρίσεις θεωρούνται ως μη γενόμενες. Στη συνέχεια (ταυτόχρονα) ακολουθεί η κρίση των ιδίων για τις τακτικές του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου και επανάκριση των προσφυγών για τις κρίσεις αυτές.

Τρίτο βήμα: Μετά το πέρας των επανακρίσεων, εννοείται με κανόνες αξιοκρατίας, ακολουθούν έκτακτες κρίσεις με τη διαδικασία του Π.Δ. 98/2018, που θεσμοθέτησε η παρούσα Πολιτική και Φυσική ηγεσία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την αποκατάσταση της κανονικότητας. Αποτελεί δυστυχώς την αναγκαία λύση για να επανέλθει η εξομάλυνση της επετηρίδας-ιεραρχίας, στην οποία θα ενταχθούν και όσοι τελικά δικαιωθούν από τις επανακρίσεις.

Τα ως άνω αποτελούν το βασικό κορμό ενεργειών. Τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία γνωρίζουν οι αρμόδιοι Επιτελείς. Το όλο εγχείρημα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε με ξεκάθαρο και σταθερό σχήμα στην ιεραρχία, αλλά και με την ορθολογική στελέχωση των Υπηρεσιών, να προχωρήσει η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος και να διακοπεί η αδράνεια και αποσύνθεση, που παρατηρείται σήμερα.

Εξάλλου προκειμένου να προκαταλάβουν τις εξελίξεις και να αποτρέψουν την αποκατάσταση των αδικιών, κάποιοι προκαλούν δημοσιεύματα για επερχόμενες δήθεν διώξεις. Και αναφέρονται σε πρόσωπα που κινούνται γύρω από την Αχαία. Κατά σύμπτωση είναι αυτοί, που φαίνεται να έχουν ευνοηθεί από τη σημερινή κατάσταση. Κανείς δεν μπορεί να διαμαρτύρεται για γεγονότα και καταστάσεις, που ο ίδιος δημιούργησε και αποδέχθηκε. Αυτοί που δημιούργησαν την παρούσα κατάσταση δεν μπορούν/δικαιούνται να ενίστανται εναντίον της, σύμφωνα με την αρχή venire contra factum proprium. Και αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο για την Ηγεσία. Το είχαμε ήδη επισημάνει με έμφαση γράφοντας χαρακτηριστικά ότι ”πελέκησε τα ποδάρια της”.

Τέταρτο βήμα: Αφού ολοκληρωθεί το σύνολο της ως άνω διαδικασίας πρέπει να καταργηθεί το Π.Δ. 98/2018, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους έχουν προσφύγει στο Σ.τ.Ε να παραιτηθούν της αίτησης ακύρωσης και να τερματιστεί η δίκη. Και το κυριότερο για να επανέλθει ο πάγιος χαρακτήρας των ρυθμίσεων και η ασφάλεια δικαίου.

Το κείμενο εστάλη στο inbox του policenews.eu από τον Αντιστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. ε.α. κ. Ν. Μπλάνη

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης

Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α., Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ., Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών