Γνωρίζετε τους βαθμούς της ΕΛ.ΑΣ.; Αναλυτική λίστα με φωτογραφίες

10/01/2018 09:26

Πιο κάτω, θα γνωρίσουμε τους βαθμούς της Ελληνικής Αστυνομίας αναλυτικά με βαθμό και εικόνα.

Αντιστράτηγος


Υποστράτηγος


Ταξίαρχος


Αστυνομικός Διευθυντής


Αστυνομικός Υποδιευθυντής


Αστυνόμος Α`


Αστυνόμος Β`


Υπαστυνόμος Α`


Υπαστυνόμος Β`


Ανθυπαστυνόμος


Αρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος – Με εξετάσεις)


Αρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος)


Αρχιφύλακας (Μη Ανακριτικός Υπάλληλος)


Υπαρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος


Υπαρχιφύλακας (Μη Ανακριτικός Υπάλληλος)


Αστυφύλακας

(Ο αστυφύλακας δε φέρει κάποιο διακριτικό στη στολή του)