Νέος Πρόεδρος στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών μετά την παραίτηση Μαυραγάνη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, 19-12-2017,  έκανε δεκτή την παραίτηση του ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Χρήστου από τη θέση του Προέδρου.

   Κατόπιν τούτου και αφού τηρήθηκαν οι από το καταστατικό προβλεπόμενες διαδικασίες το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε νέο Πρόεδρο του Δ.Σ. τον μέχρι πρότινος  Α΄ Αντιπρόεδρο ΠΑΚΟ Δημοσθένη.

   Στη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου εξελέγη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ο ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γρηγόριος.

                                                                 Για το Δ.Σ.

                     – Ο –                                                                                         – Ο –

                  Πρόεδρος                                                                 Αναπλ.  Γεν. Γραμματέας

        ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης                                                        ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ