Όλα τα δικαιώματα και οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις των ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

03/11/2017 15:20

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης, ως συνδικαλιστικός φορέας, υπενθυμίζει σε όλους του συναδέλφους πτυχιούχους των  Τριτοβάθμιων Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι η υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις για όλες ανεξαιρέτως τις Σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχει προθεσμία από σήμερα 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017.

Άρα, μέχρι και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, μπορείτε όλοι οι πτυχιούχοι να υποβάλετε αίτηση για τις Κατατακτήριες, για όλες τις Ανώτατες Σχολές (ΑΕΙ και ΤΕΙ) στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων των Σχολών.

Προκειμένου να γνωρίζετε τα δικαιώματα φοίτησης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 3404/04, όπως τροποποιήθηκε με αρθ. 57 ν. 4186/13 και αρθ 10 ν. 4218/13, καθώς και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων την υπ’ αριθ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013), σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα ακόλουθα:

-Όλοι οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ-ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, μπορούν να συμμετέχουν για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις σε όλες τις Σχολές, χωρίς δηλαδή να εξαιρείται καμία απολύτως Σχολή των ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

-Οι Κατατακτήριες γίνονται μόνο με εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2017.

-Απαιτείται αίτηση συμμετοχής και επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, καθώς επίσης σε ορισμένα Τμήματα χρειάζεται και αναλυτική βαθμολογία.

-Το ποσοστό των κατατάξεων είναι 12% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι:

-Η φοιτητική άδεια, με το ν. 4210/13, δυστυχώς, από 20 μέρες μειώθηκε σε 10 ημέρες ανά έτος.

-Ισχύει κανονικά, βάσει του άρθρου 29 του ν. 4327/15 και της σχετικής υπ. αριθ. 143458/Ζ1/14-9-2015 Υπουργικής Απόφασης η νομοθετική διάταξη που αναφέρεται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους – φοιτητές και τους επιτρέπει να έχουν  το δικαίωμα να κάνουν μετεγγραφή στην αντίστοιχη σχολή που εδρεύει στον τόπο που υπηρετούν.

Απ’ ό,τι προκύπτει συμπερασματικά το Μνημόνιο και οι Κυβερνήσεις των τελευταίων ετών έχουν επιφέρει και επιβάλλει πολλές αρνητικές διατάξεις για τους συναδέλφους που επιθυμούν να σπουδάσουν, μαζί βέβαια με τις αρνητικές υπηρεσιακές συνθήκες που παρατηρούνται για τους πτυχιούχους και φοιτητές αστυνομικούς, όπως διαδικασία μετάταξης σε ειδικών καθηκόντων, εξετάσεις Αρχιφυλάκων και ΤΕΜΑ, μισθολογικές και βαθμολογικές προαγωγές κτλ.

Επιβάλλεται η συντεταγμένη Πολιτεία να στηρίζει τους πολίτες της στο αγαθό της μόρφωσης και ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της που, χωρίς καμία σχεδόν βοήθεια ή κίνητρο, επιθυμούν να μορφωθούν και να αποκτήσουν ένα πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ως ενεργός συνδικαλιστικός συνδυασμός, προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε ώστε να αλλάξουν όλα τα παραπάνω αρνητικά δεδομένα και αυτές οι άσχημες συνθήκες που υπάρχουν για τους σκληρά εργαζόμενους αστυνομικούς.

Εγγραφή στις αναθεωρήσεις και τα σχόλια του άρθρου
( 0 Εγγεγραμμένοι )
X

Εγγραφή στις αναθεωρήσεις και τα σχόλια του άρθρου

E-mail : *