ΕΚΑ Θεσ/κης: Τι ισχύει για το αμετάθετο των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων;

15/06/2017 22:35

(Από το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης- ekathess.gr)
Συναδέλφοι με τις νέες διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/16 με το οποίο έγινε τροποποίηση στο άρθρο 15 του π.δ. 100/03 (σας επισυνάπτουμε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 1/03), που αφορά τις μεταθέσεις των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων από την 1/9/2016 και έπειτα ισχύει το αμεταθέτο και στις εξής περιπτώσεις που όπως εύκολα διαπιστώνουμε στην τελική σχεδόν οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν αμεταθετο:
Α) Έχουν αμεταθετο όσοι μετατέθηκαν με αντικείμενικα κριτήρια (μόρια) στην περιοχή μετάθεσης (ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ ή Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού) του τόπου συμφερόντων τους, κάτι που ισχύει και για τους συναδέλφους πρώην ΕΦ και ΣΦ που με μόρια όμως μετατέθηκαν στον τόπο συμφέροντων τους και επειτα, αφού ονομαστηκαν Αστυφύλακες σύμφωνα με το ν. 3686/08, προήχθηκαν σε Αρχιφύλακες με εξετάσεις.
Β) Έχουν αμετάθετο όσοι όταν εξηλθαν ως νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες από τη Σχολή Αστυφυλάκων και τοποθετηθηκαν σε οποιαδηποτε περιοχή μετάθεσης (ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ ή Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού) όπως ορίζει το άρθρο 7 του π.δ. 100/03 (τοποθετήσεις νεοεξερχομενων Αστυφυλάκων), δηλαδή ισχύει το αμεταθέτο εφόσον υπηρετείτε σε Υπηρεσίες τις πρώτης περιοχής μεταθέσης κατά την τοποθέτησή σας και χωρίς να χρειάζεται αυτή η περιοχή να είναι ο τόπος συμφέροντων σας. Επίσης όλοι οι συνάδελφοι πρώην ΕΦ και ΣΦ που ονομαστηκαν Αστυφύλακες με το ν. 3686/08, που υπηρετούν και αυτοί μέχρι την προαγωγή τους σε Αρχιφυλακες με εξετάσεις, στην πρώτη περιοχή μετάθεσης που τοποθετηθηκαν όταν εξηλθαν από το Κέντρο Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφύλακων όταν δηλαδη είχαν αρχικά καταταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία, έχουν και αυτοί αμεταθετο βάσει των ανωτέρω διατάξεων.
Τα παραπάνω τα υπενθυμίζουμε διότι αυτές τις ημέρες θα δηλώνονται τα αμετάθετα (έπειτα απο την έκδοση της σχετικής διαταγής του ΑΕΑ/ΔΑΠ) και έπειτα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 του π.δ. 100/03 το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου 2017 θα εκδοθούν οι κενές θέσεις ανά περιοχή μετάθεσης (ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ ή ΔΑ Νομού), για όσους δεν έχουν αμετάθετο, οι οποίες θα πληρωθούν με το -ειδικό- σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) που ισχύει για τη μετάθεση των επισκέψεων Αρχιφυλάκων (δεν υπολογίζονται γι’ αυτήν την περίπτωση τα μόρια της απόσπασης, λαμβάνονται επιπλέον μόρια ανάλογα με τη σειρά επιτυχίας των εξετάσεων κλπ).

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης

Εγγραφή στις αναθεωρήσεις και τα σχόλια του άρθρου
( 0 Εγγεγραμμένοι )
X

Εγγραφή στις αναθεωρήσεις και τα σχόλια του άρθρου

E-mail : *