Το πρόβλημα με τις προαγωγές των Ανθυπαστυνόμων και η δικαστική εκκρεμότητα

11/03/2017 20:40

Ως γνωστόν με τις διατάξεις του ν.3686/2008 ρυθμίστηκε η βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων (άρθρο 7), η εξέλιξη των Υπαστυνόμων του Τ.Ε.Μ.Α. (άρθρο 8), η εξέλιξη των αστυφυλάκων- αρχιφυλάκων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας από την κατάταξη (άρθρα 9,11) και η σύσταση του βαθμού του Υπαρχιφύλακα (άρθρο 12).

Ειδικότερα αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις των Υπαστυνόμων του Τ.Ε.Μ.Α. και συστήθηκαν αυτές του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ώστε να εξελίσσονται και στο βαθμό αυτό (άρθρο 1 παρ.2) και μειώθηκε το όριο ηλικίας για την εισαγωγή στη Σχολή (άρθρο 7). Με τη συμπλήρωση 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας μπορεί να προαχθούν στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και να λαμβάνουν πλήρη το μισθό Ταξίαρχου (άρθρο 8). Εδώ πρέπει να θυμίσουμε την αντίθετη αντίληψη και φιλοσοφία του ν. 1481/1984, που ήθελε καταργημένο το Τ.Ε.Μ.Α., ώστε να εξαλειφθούν οι διαφορές και η ύπαρξη των αξιωματικών δύο ταχυτήτων. Η εν λόγω λύση δεν εφαρμόστηκε, γιατί θα εγκλώβιζε όσους δεν εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών και θα τους στερούσε το κίνητρο και την προσδοκία για περαιτέρω εξέλιξη.

Όμως η εξέλιξη με βάση τα χρόνια υπηρεσίας δημιούργησε προβλήματα κυρίως με την προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων που δεν προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α. με τη συμπλήρωση 26 χρόνων υπηρεσίας από την κατάταξη (άρθρο 7 παρ.7). Έτσι προέκυψε το φαινόμενο η κατηγορία αυτή των Ανθυπαστυνόμων να προάγεται ενωρίτερα από τους αρχαιότερους του Τ.Ε.Μ.Α., ανατρέποντας στην ουσία την επετηρίδα. Ο προϊστάμενος και διατάσσων καθίσταται υφιστάμενος και διατασσόμενος. Οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Η ρύθμιση λοιπόν αυτή αποδεικνύεται λάθος, αφού, όχι μόνο δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, αλλά και κανένα άλλο αξιολογικό κριτήριο.

Έτσι οι θιγόμενοι Ανθυπαστυνόμοι κατέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια ζητώντας να προαχθούν και αυτοί. Οι αποφάσεις όμως ήταν αντιφατικές και άλλες έκαναν δεκτές τις αιτήσεις και άλλες όχι, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αχθεί ενώπιον του Σ.τ.Ε. επειδή «τίθεται το ζήτημα της συμφωνίας προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3686/2008, όπως ισχύει». Σημειώνεται πάντως ότι, όπως έχει κρίνει η νομολογία, δεν τίθεται ζήτημα ισότητας στην «παρανομία», την οποία επομένως κανένας δεν μπορεί να επικαλεστεί.

Αποτελεί λοιπόν ευχής έργο, το πρόβλημα και η νομιμότητα των κριτηρίων προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β΄, να επιλυθεί οριστικά από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Το κείμενο αναρτήθηκε στη σελίδα στο fb του policenews.eu από τον Αντιστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. ε.α. κ. Ν. Μπλάνη*

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών
Εγγραφή στις αναθεωρήσεις και τα σχόλια του άρθρου
( 0 Εγγεγραμμένοι )
X

Εγγραφή στις αναθεωρήσεις και τα σχόλια του άρθρου

E-mail : *