Θέμα νομιμότητας της σύνθεσης των πειθαρχικών συμβουλίων της Θεσσαλονίκης!

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε σήμερα 3/2/2017 ότι, κατά παράβαση του άρθρου 34 του Π.Δ. 120/08 (Πειθαρχικό Δίκαιο) που ορίζει τη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, διατάχθηκε η ανασυγκρότηση της σύνθεσης των Πειθαρχικων Συμβουλίων Ανθ/μων, Αρχ/κων, Υπαρχ/κων, Αστ/κων Βόρειας Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ενώ θα έπρεπε το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας να προβεί στην αντικατάσταση περιοριστικά και μόνο των αξιωματικών που προήχθηκαν λόγω των πρόσφατων κρίσεων των αξιωματικών, οι οποίοι ασκούσαν καθήκοντα είτε Προέδρου είτε Εισηγητή, λογω κωλύματος (ένεκα δηλαδή προαγωγής), δυστυχώς, κατά ανεξηγητο και παράτυπο τρόπο, η υπηρεσία διέταξε την αντικατάσταση δύο (2) ανώτερων αξιωματικών οι οποίοι όμως δεν είχαν βαθμολογική προαγωγή και παρέμειναν στον ιδιο βαθμό και μάλιστα ούτε ήταν στους πίνακες κρινόμενων αξιωματικών!

Στην περίπτωση του Α’ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Β. Ελλάδας ο Προέδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώ δεν προήχθη και κατέχει τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, αντικαταστάθηκε από αλλον νεοπροαχθέν Αστυνομικό Υποδιευθυντή, που μέχρι τώρα εκτελούσε καθήκοντα Εισηγητή στον ίδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή και βάσει του άρθρου 35 για τα κωλύματα και τις εξαιρέσεις των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η ηγεσία θα έπρεπε να διατάξει μόνο την αντικατάσταση του Εισηγητή με αλλον αξιωματικό με τον βαθμό του Αστυνόμου Α’.

Στην περίπτωση του Β’ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Β. Ελλάδας η ηγεσία ενώ θα έπρεπε να αντικαταστήσει μόνο τον Πρόεδρο λόγω προαγωγής του Προέδρου στο βαθμό του Ταξιάρχου, με άλλον Αστυνομικό Διευθυντή, η ηγεσία διέταξε και την αντικατάσταση του Εισηγητή Αστυνομικού Υποδιευθυντή με αλλον Αστυνομικό Υποδιευθυντή, παρότι δεν προηχθη ο πρώτος.

Με όλα τα παραπάνω καταστρατηγούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 120/08 για τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Ελληνικής Αστυνομίας και βέβαια οδηγούμαστε σε διοικητικές ακυρότητες των αποφάσεων.
Περιοριστικά δηλαδή βάσει της σχετικής από 3/2/2016 όπως τροποποιηθηκε με την από 14/4/2016 ομοίας διαταγής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνθέσεις των Πειθαρχικων Συμβουλίων μεταβάλλονται περιοριστικά και μόνο όταν υπάρχει κώλυμα και εξαίρεση για τους συγκεκριμένους αξιωματικούς και μόνο. Είναι γνωστό ότι οι ανωτέρω αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζουν πως η σύνθεση ισχύει από 14/4/2016 μέχρι και την 31/3/2017, με ετήσια δηλαδή θητεία, οπως ακριβώς ορίζει η διάταξη του άρθρου 34 του Π.Δ. 120/08.

Για όλα τα ανωτέρω περιμένουμε της άμεση παρέμβαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την πίστη και απαρέγκλιτη τήρηση των νόμων και των κανονισμών του Σώματος.

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ-