23η Ε.Σ. Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Αξιωματικών: Ανευθυνότητα και προχειρότητα

03/02/2017 16:36

Κατόπιν συνεχών οχλήσεων μελών της Ένωσής μας και μη και σχετικής επικοινωνίας μας με τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Α.Π.Σ., ενημερώνουμε ότι η έναρξη της νέας εκπαιδευτικής σειράς για τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί την 13-2-2017.
Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθεί από το Α.Π.Σ. και ο αναλυτικός κατάλογος των συμμετεχόντων σε αυτή συναδέλφων.
Παρά το σχετικό αίτημά μας για έγκαιρο προγραμματισμό της και ενημέρωση των υπαλλήλων που θα κληθούν να συμμετάσχουν σε αυτήν προς διευθέτηση σχετικών προσωπικών, οικογενειακών και υπηρεσιακών ζητημάτων τους για μια ακόμα φορά οι ενδιαφερόμενοι δεν αντιμετωπίζονται με τον δέοντα σεβασμό ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το «επικαιροποιημένο» πρόγραμμα σπουδών αυτής επί του οποίου θα τοποθετηθούμε με νεότερη ανακοίνωση.

Εγγραφή στις αναθεωρήσεις και τα σχόλια του άρθρου
( 0 Εγγεγραμμένοι )
X

Εγγραφή στις αναθεωρήσεις και τα σχόλια του άρθρου

E-mail : *