ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΑΝΗΣ


Το «δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια» και η αστική ευθύνη του Κράτους από «παραλείψεις» της αστυνομικής δύναμης

1. Παρατηρήσαμε τελευταία τις αστυνομικές δυνάμεις, είτε να μην προβαίνουν στην διενέργεια συλλήψεων, ιδίως σε συγκεντρώσεις-διαμαρτυρίες, είτε να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν την…Γιατί πρέπει να επιβραβεύεται ο αστυνομικός: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αποδοτικότητά του; Ο ρόλος της Ηγεσίας!

Από μια σειρά πειραμάτων που έγιναν, με την καθοδήγηση του καθηγητή Elton Mayo, διαπιστώθηκε ότι ο εργαζόμενος δεν είναι ο “οικονομικός άνθρωπος” για τον οποίο…


banner