ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΠΗΣ


Δημόσια Υγεία και Αστυνομία

Πολλοί αστυνομικοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με διάφορους βλαπτικούς παράγοντες που σχετίζονται με το αντικείμενο, τις συνθήκες και τον τόπο της εργασίας τους, θέτοντας έτσι τους…


banner