Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

ΕΑΣΥΑ: Επίδομα κατοικίας στους αστυνομικούς που αποσπώνται σε Διπλωματικές Αρχές του εξωτερικού

   Συνάδελφοι,     Με την υπ’αρίθμ. 1533/17/301429 (POL) από 12-2-2017 Διαταγή Α.Ε.Α./Κλάδος Ασφαλείας/Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, επιλέχθηκαν 64 αστυνομικοί για απόσπαση σε Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές…


banner