Αντιστοιχία Βαθμών μεταξύ Ένοπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί από τα σώματα ασφαλείας  αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και πολίτες που ζητούν τις παρακάτω πληροφορίες μη γνωρίζοντας ποιες είναι οι αντιστοιχίες σε βαθμούς μεταξύ των Ε.Δ. και των Σ.Α., παραθέτουμε τον σχετικό πολύ χρήσιμο πίνακα:

 

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner