Ενίσχυση του ρόλου της «δικαστικής αστυνομίας»: Εισαγγελέας στο Ηλεκτρονικό Έγκλημα!

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΝΤΟΝΗ
2. ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ) ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΣΚΑ.

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση του ρόλου της «δικαστικής αστυνομίας»: Εισαγγελέας στο Ηλεκτρονικό Έγκλημα!

1. Ως γνωστόν από άποψη λειτουργική η αστυνομία διακρίνεται σε «διοικητική» και «δικαστική». Η πρώτη, που ονομάζεται και «αστυνομία τάξεως», (πέρα από την άσκηση καθαρώς διοικητικών καθηκόντων εφαρμογή κανόνων διοικητικού δικαίου), έχει ως έργο την πρόληψη του εγκλήματος. Κινείται, λοιπόν, και ενεργεί έξω από τη σφαίρα της ποινικής δικαιοδοσίας της Πολιτείας. Η δεύτερη ασκεί καθήκοντα ανακριτικά (προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 251 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), με σκοπό τη «συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων και προς εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος». Αναπτύσσει δηλαδή τη δραστηριότητά της στο πεδίο της καταστολής του εγκλήματος, γι΄ αυτό και ο χαρακτήρας της είναι οιονεί δικαστικός, αφού προετοιμάζει την πληρέστερη και ασφαλέστερη άσκηση της δικαιοδοσίας των ποινικών δικαστηρίων.


2. Η τεχνολογία της πληροφορικής (e-government, e-commerce, e- exchange κ.λ.π.), ενώ διευκόλυνε την πρόσβαση σε έγγραφα, τις πάσης φύσεως συναλλαγές και την ελευθερία έκφρασης, έθεσε σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα, την προσωπική ζωή των πολιτών και κατέστησε δυνατή τη διάπραξη ενός ευρέως φάσματος εγκληματικών πράξεων, οι οποίες απαιτούν εξειδίκευση και αυξημένη κατάρτιση. Ως «ηλεκτρονικό έγκλημα», θεωρούνται οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων. Ανάλογα με τον τρόπο τέλεσης διαχωρίζονται σε εγκλήματα τελούμενα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer crime) και σε κυβερνοεγκλήματα (cyber crime), αν τελέσθηκαν μέσω του διαδικτύου (internet).


3. Το διαδίκτυο αντιστοιχεί χωροταξικά παντού στον πλανήτη (περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού σερφάρει) και ο ρυθμός των σχετικών εγκλημάτων αυξάνεται αλματωδώς. Η μορφή και ο τρόπος διάπραξης αυτών απαιτούν ειδικές γνώσεις. Απαιτούν εξειδίκευση των στελεχών των δικαστικών και διωκτικών αρχών. Άλλωστε και από το πνεύμα της συνθήκης της Βουδαπέστης συνάγεται η ανάγκη αυτή. Οι παραδοσιακοί τρόποι αντίδρασης δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Απαιτείται επομένως ταχύτητα στην ανάληψη και εξασφάλιση των πειστηρίων και ειδικά των ψηφιακών αποτυπωμάτων και ιχνών, τα οποία μπορεί να χαθούν άμεσα (securing evidence), ακόμη διασφάλιση και προστασία των προσωπικών (ιδίως ευαίσθητων) δεδομένων και της προσωπικής ζωής των πολιτών (data protection) και τέλος διατήρηση αυτών με ασφάλεια (data retention). Αυτό προϋποθέτει ταχύτητα και αμεσότητα στη λειτουργία των δικονομικών διαδικασιών και προϋποθέσεων (ως η διενέργεια προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, η άρση του απορρήτου, η κατ΄οίκον έρευνα), πράγμα το οποίο εξασφαλίζεται καλύτερα με την παρουσία και συμμετοχή Εισαγγελικού Λειτουργού.


4. Με τις διατάξεις του ν.3943/2011 καθιερώθηκε o Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Εξάλλου ήδη (με επιμέρους ad hoc διατάξεις), στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (άρθρο 3 ν.2713/1999), στο Οργανωμένο ΄Εγκλημα, στις Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (άρθρο 231 παρ.3 ν.4281/2014-άρθρο 4 ν. 2265/1994), αλλά και στην Ε.Υ.Π. (άρθρο 5 παρ. 3 ν. 3649/2008) είναι θεσμοθετημένη η τοποθέτηση κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση Εισαγγελέα Εφετών.


5. Με αφορμή λοιπόν την 14η παγκόσμια ημέρα (7-2-2017 για την Ελλάδα) ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο (safer internet day) και ύστερα από όσα αναφέρονται ανωτέρω, προκύπτει εναργώς ότι, είτε η θεσμοθέτηση Εισαγγελέα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατ΄αναλογία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (όπως προτείνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας-Ε.Σ.Ε.Ε.), είτε η τοποθέτηση Εισαγγελέα με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και στο Ηλεκτρονικό Έγκλημα είναι πλέον αναγκαία (η δεύτερη αυτή λύση θεωρείται ως η απλούστερη και ήδη λειτουργεί με επιτυχία στις Υπηρεσίες, που προαναφέρθηκε).


6. Τέλος, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος της «δικαστικής αστυνομίας», προτείνεται να τοποθετηθούν (με την προώθηση σχετικής ρύθμισης) σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις (σε κάθε Νομό), Διευθύνσεις Ασφαλείας κ.λ.π. (στις μεγάλες αστυνομικές μονάδες Δίωξης του Εγκλήματος). Εισαγγελικοί Λειτουργοί (με τη σύσταση ενδεχομένως Γραφείου Εισαγγελέα), οι οποίοι, σε συνεργασία με τον κατά τόπο αρμόδιο Προϊστάμενο της Εισαγγελίας, θα εποπτεύουν και θα διευθύνουν το προανακριτικό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. και του Κώδικα του Οργανισμού των Δικαστηρίων (ν.1756/1988). Το δημοσιονομικό κόστος είναι μικρό. Απαιτείται μόνο η πρόσληψη μικρού αριθμού Εισαγγελικών Λειτουργών.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2017
Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner